fbpx

ფრენის კომპენსაციის მისაღებად - შეავსე აპლიკაცია


აპლიკაციის შესავსებად დაგჭირდებათ ბილეთისა და პასპორტის სურათები, ხოლო მათზე დატანილი ინფორმაცია უნდა შეიყვანოთ მოცემულ აპლიკაციაში